Juridische risico’s verlagen en compliant

Prodigma Email ProVault helpt ondernemingen te voldoen aan het groeiend aantal eisen aan email compliance, eDiscovery en andere wetgeving. Elke onderneming dient haar email voor de belastingdienst 7 jaar te bewaren. Email ProVault geeft vertrouwen doordat de communicatie geschiedenis veilig, met audit trails en digitale waarborgen wordt bewaard. Ook beschermd deze oplossing ondernemingen tegen algemene juridische risico’s en klachten van klanten.